Storlek:

Medarbetare

Om oss

Om RFSL

RFSL är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Vi är en ideell organisation som bildades 1950 för att ta tillvara hbtq-personers hälsa och rättigheter. RFSL:s avdelningar finns i hela Sverige. RFSL har jobbat med hivprevention sen 80-talet.

Läs mer på www.rfsl.se

Om Testpoint Stockholm

Testpoint Stockholm är en hivtestningsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med medel från Folkhälsomyndigheten, via Stockholms läns landsting. Våra syften är dels att hjälpa människor som inte känner till sin hiv att få reda på detta, men också att avdramatisera hivtestning samt uppmuntra ett regelbundet hivtestningsbeteende i målgrupperna. Målgrupperna är män som har sex med andra män, transpersoner och hbtq-personer som nyligen flyttat till Sverige.

Om Testpoint Örebro

Testpoint Örebro är ett samarbete mellan RFSL Örebro och Region Örebro. Testningspersonalen i Testpoint Örebro har, liksom personalen i Stockholm, mycket goda kunskaper om hiv, STI:er och säkrare sex och har fått specialutformad utbildning för att kunna utföra hivtestning och rådgivande samtal. Alla som jobbar inom Testpoint har skrivit på ett tystnadslöfte som innebär att vi inte får föra vidare något som sägs inom Testpoint till någon annan.

Om du testar reaktivt inom Testpoint Örebro, dvs. om testet indikerar att du bär på hiv, kommer du att få snabb tillgång till vård och labbtest på infektionsmottagningen på USÖ.

Behöver du tolk? Kontakta oss i god tid före ditt besök på testpoint@orebro.rfsl.se.

Våra öppettider hittar du här.

Testningspersonal

Vår testningspersonal är personer som har mycket goda kunskaper om hiv, sex och sexualitet sedan tidigare och som har fått specialutformad utbildning för att kunna genomföra hivtestning och rådgivande samtal. Vi är inte vårdutbildade. Många av oss är anställda på RFSL, RFSL Ungdom eller RFSL Stockholm, men vissa är också volontärer.

RFSL:s hivtestning i andra städer

RFSL har också mottagningar i andra städer än Stockholm. Dessa mottagningar hittar du här.

Testningsmottagningar i Stockholm

Testpoint testar bara för hiv, därför är det viktigt att även gå till en mottagning och testa sig för andra könssjukdomar.

Venhälsan
Testningsmottagning för män som har sex med män, Södersjukhuset, Stockholm
www.venhalsan.se

Sesam SÖS
Sex- och samlevnadsmottagning för alla, Södersjukhuset, Stockholm
www.sodersjukhuset.se

Stockholms mansmottagning
Sex- och samlevnadsmottagning för män, Järva och Skärholmen, Stockholm.
www.stockholmsmansmottagning.se

Stockholms mottagning för sexuell hälsa
Sex- och samlevnadsmottagning för alla, Norra Bantorget, Stockholm.
www.stockholmsexuellhalsa.se

Mottagningar i andra städer

Ungdomsmottagningar
Sex- och samlevnadsmottagningar för dig som är ung.
http://www.umo.se

Testningsmottagningar
Du hittar din närmsta testningsmottagning på www.aidsmap.com/e-atlas

Stöd för dig som lever med hiv

Noaks ark
Organisation som har stöd för personer som lever med hiv.
www.noaksark.org

PG – Posithiva gruppen
Organisation för hivpositiva män som har sex med män
www.posithivagruppen.se